Fra skip, tog og fly til atomfysikk og sykehusutstyr

Henning Rosengart var opprinnelig teknisk ingeniør ved B&W skipsverft i København, men reiste til Sverige etter krigen for å utvikle diesellokomotiver. Her konstruerte han også verdens første reaksjonsmotor som kunne få et fly til å fly raskere enn lyden. På vei til en presentasjon av motoren i Tyskland ble han involvert i en trafikkulykke som invalidiserte ham.

Rekonvalesenstiden benyttet Rosengart til å studere til sivilingeniør i elektronikk og atom- og kjernefysikk ved Chalmers Tekniske Højskole i Göteborg, der Rosengart også tok eksamen i medisin. Deretter ble han ansatt ved sykehusvesenet i Göteborg og Bohus Län for å utvikle og kontrollere sykehusutstyr. Det var enda en ulykke som brakte Henning Rosengart frem til oppfinnelsen av Elmedistraal-metoden.

Etter en seiltur falt han ned og kom i klem mellom båten og bryggen, og pådro seg et komplisert brudd i det ene benet. Han var plaget av vedvarende smerter i benet selv etter at det var grodd. Derfor begynte Rosengart å utvikle et apparat som kunne få blodet til å sirkulere raskere i dårlige ben.

Hans teori var at det kunne skje ved å påvirke de elektrisk ladde partiklene i blodet ved hjelp av elektromagnetisme. Det første kliniske forsøket ble utført av lege Percy Nordqvist på Vasa Sjukhus i Göteborg som behandlet åtte pasienter som alle hadde så dårlig sirkulasjon i bena at det var fare for at de måtte amputere. Sju av dem ble helt friske, men den åttende pasienten var for syk og måtte amputere benet. Henning Rosengart brukte selv apparatet og ble helt smertefri.

Dokumentasjon av virkningen

Da Henning Rosengart oppfant behandlingsmetoden, tok han utgangspunkt i atomfysikkens og magnetohydrodynamikkens teorier om hvordan elektromagnetisk påvirkning
av atomer og ioner i en celle vil påvirke cellens ytre egenskaper og aktivitet. Dette er kjente og veldokumenterte teorier, men metoden brukes her for første gang. Det magnetiske og elektriske feltet danner kinetisk energi som overføres til cellene og derfor hjelper på de ulike lidelsene. Virkemåten er vitenskapelig utredet og dokumentert, men det etablerte helsevesenet har ennå ikke tatt metoden til seg. Elmedistraal-apparatet er imidlertid testet og virkningen dokumentert av forskere ved bl.a. universitetssykehuset i Birmingham. Også kliniske behandlinger ved Kommunehospitalet i København av sjefoverlege dr.med. Ernst Chr. Hansen i åtte år og ved Vasa Sjukhus i Göteborg av liv.med. Percy Nordquist viser gode resultater. Patenteret

Patenteret i Danmark, Sverige, Europa og USA
Apparatet er CE-merket etter følgende Demco nr. 93767, CCA DK 626, Telecom TD-L312-3.44.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere opplysninger om metoden.

Mail adresse: kurtrosengart@hotmail.com eller tlf. +45 2892 8404 eller 9896 0073