Elmedistraal-apparatet virker ved hjelp av pulserende elektriske impulser kombinert med et lavfrekvent magnetfelt. Disse to påvirkningene øker ionevandringen i molekylene i blodet, noe som tilfører blodcellene energi og forsterker blodgjennomstrømningen. Samtidig har det en rensende virkning på blodårene som øker blodgjennomstrømmingen i armer og ben, og avlaster hjertet. Elmedistraal-metoden gir blodårene tilbake sin opprinnelige elastisitet og fl eksibilitet, og har dermed en varig effekt på blodsirkulasjonen. Enkelte brukere kan derfor avslutte bruken av apparatet etter 20 behandlinger, mens andre fortsetter å ta behandlingen med jevne mellomrom. Metoden er smertefri og uten bivirkninger. Apparatet må imidlertid ikke brukes av gravide, pasienter med pacemaker, dialysepasienter

Produkt-2

Patenteret i Danmark, Sverige, Europa og USA
Apparatet er CE-merket etter følgende Demco nr. 93767, CCA DK 626, Telecom TD-L312-3.44.